2015. gada 30. septembris

Baltijas Koks: Silavas pētījumi par papeļu izmantošanu granulu ražošanā un kaitēkļu draudiem Latvijā

Baltijas Koks: Silavas pētījumi par papeļu izmantošanu granulu ražošanā un kaitēkļu draudiem Latvijā

Žurnāla Baltijas koks š.g. septembra numurā Aigara Rogas rakstā „Jauna prakse lauksaimniecībā?” par LVMI Silava un RSEZ SIA New fuels īstenoto pētījumu par ātraudzīgo koku sugu izmantošanu granulu ražošanā. Lasi rakstu šeit.

Izdevumā publicēts arī LVMI Silava Meža entomoloģijas pētījumu virziena vadošā pētnieka Dr.biol. Agņa Šmita raksts „Kaitēkļu draudi Latvijas mežos” par LVMI Silava veiktā meža kaitēkļu monitoringa rezultātiem š.g. vasarā
Par projektu žurnālā Baltijas koks